Abteilungsleiter "Zelluläre Elektrophysiologie und Molekulabiologie"
Univ.-Prof. Dr. Guiscard Seebohm
T: +49 (0)251/83-58255
Fax: +49 (0)251/83-58257
E-Mail: guiscard.seebohm(at)ukmuenster.de

Arbeitsgruppenleitung "Rezeptorstruktur und Funktion"
Sicherheitsbeauftragte

Prof. Dr. Nathalie Strutz-Seebohm
T: +49 (0)251/83-58256
Fax: +49 (0)251/83-58257
E-Mail: nathalie.strutz-seebohm(at)ukmuenster.de

Technisches Personal
Anne Humberg
T: +49 (0)251/83-58278
E-Mail: Anne.Humberg(at)ukmuenster.de

Wissenschaftliches Personal
Dr. Stefan Peischard, post doc
T: +49 (0)251/83-58254
E-Mail: stefan.peischard(at)ukmuenster.de

Minay Mertens, PhD student
T: +49 (0)251/83-58254
E-Mail: m_mert26@uni-muenster.de

Paul Disse, MD. student
T: +49 (0)251/83-58254
E-Mail: paul.disse(at)uni-muenster.de

Laura Frassek, MD. student
T: +49 (0)251/83-58254
E-Mail: laura.frassek(at)uni-muenster.de

Valeria Viktoria Riemann, MD. student
T: +49 (0)251/83-58254
E-Mail: vriemann(at)uni-muenster.de

 

Arbeitsgruppe "K2P channel pharmacology"
Dr. Julian Schreiber, post doc, Habilitand der Pharmakologie
Arbeitsgruppenleitung "K2P channel pharmacology"
T: +49 (0)251/83-58278
E-Mail: j_schr46(at)uni-muenster.de

Gunnar Goerges, PhD. student,
T: +49 (0)251/83-58278
E-Mail: gunnar.goerges@uni-muenster.de

 

Wissenschaftliches Personal - Physiologie und EM
Dr. Andreas Unger 
T: +49 (0)251/83-55713
E-Mail: andreas.unger(at)ukmuenster.de